Samen 1

Hoi mijn naam is Kevin Bremen. Inge richtige Bocheser jong vaan der Samerich en inmiddels alweer 3 jaar met mijn vrouw Laura woonachtig op de Boanhei. Sinds onze verhuizing naar de Baneheide trotse vader van mijn John Deere en sinds vorige maand van Oliver.

Ik heb mij 7 jaar geleden bij Samen1 gevoegd om mij te verdiepen in de financiële vraagstukken en dan met name de begroting en financiële gevolgen van grote projecten, met een speciale interesse voor onze gemeentelijke belastingen. Niet voor iedereen even interessant, maar gezien het financiële wanbeleid van onze huidige coalitie van groot belang. Daarnaast ben ik lid van de gemeentelijke auditcommissie en onvrijwillig penningmeester van Samen1. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Treasurer voor Arlanxeo, mag ik bij mooi weer graag een stukje fietsen in een veel te strak wielrenpakje en probeer ik al 28 jaar het voetballen onder de knie te krijgen bij Sportclub ’25.

De komende raadsperiode wil ik mij voornamelijk gaan focussen op een herziening van onze gemeentelijk belastingen, het behoud van ons prachtige landschap (zonder afzichtelijke windturbines) en beter groenbeheer. Tenslotte ben ik van mening dat het dualisme zo langzamerhand ook binnen de gemeente Simpelveld ingevoerd mag worden. In de 7 jaar dat ik nu deelneem aan de commissievergaderingen verbaas ik me er iedere keer weer over hoe weinig kritiek er komt vanuit de coalitie, hoe weinig controle er is vanuit de raad en hoe makkelijk voorstellen van de oppositie terzijde worden geschoven.

Vindt u nu ook dat de besluitvorming binnen de gemeente veel transparanter moet?
Dat de mening van de burger onderdeel moet worden van het besluitvormingsproces?
En dat een gemeente zich vooral bezig moet houden met het maatschappelijk belang in plaats van nutteloze prestigeprojecten?

Stem dan Samen1!

Menu