Samen 1

SAMEN 1 wil de komende 4 jaar werken aan een gemeente waarin jong en oud blij en trots zijn dat ze er wonen.  In dit streven maken we gebruik van kernwaarden en speerpunten die we overal in ons partijprogramma laten terugkomen en ook bij een positief verkiezingsresultaat in het coalitieakkoord gaan verwerken:

Burgerparticipatie met en voor de burgers van de gemeente Simpelveld

Gelijke kansen voor iedereen

Transparantie in communicatie

Welke uitdagingen liggen er voor onze gemeente te wachten en hoe gaat SAMEN1 die aanpakken?

UITDAGINGEN

Welke uitdagingen staat onze gemeente de komende jaren voor en hoe kunnen we die oplossen?

Medemenselijkheid

Zelfstandigheid

Ongelijkheid

Wonen

Leeftijdsopbouw

Klimaat & Milieu

Vertrouwen

Allemaal uitdagingen die vragen om een oplossing. Hoe denken wij te weten hoe onze inwoners dit willen oplossen? Het wantrouwen in de overheid en in elkaar en de scheve woningmarkt zijn wellicht de twee onderwerpen die tot de grootste tegenstellingen in onze gemeenschap kunnen leiden. SAMEN 1 zou SAMEN 1 niet zijn als ze daar geen mogelijke oplossingen voor aandraagt. Dat mag u verwachten van een partij die verbindt.

Hoe we bovenstaande uitdagingen aan willen pakken verduidelijken we hieronder

Menu