Samen 1

Algemene beschouwingen 2023

Op 3 november 2022 stond alweer de belangrijkste vergadering van het jaar op het programma: de behandeling van de begroting voor het komende jaar. De eerste begrotingsbehandeling in de nieuwe samenstelling. Lees hier de inbreng van onze fractie voor de algemene beschouwingen.

Daarnaast werden er tijdens de vergadering een drietal amendementen en moties door onze fractie ingediend.

  • Amendement Energietoeslag aanvullen tot 150% bijstandsnorm: Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen automatisch een energietoeslag. Hierdoor wordt een belangrijke groep vergeten; namelijk de groep met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm.
  • Motie Actueel armoedebeleid: Inflatie rijst de pan uit, energieprijzen stijgen, armoede dreigt. Volgens ons moet de gemeente niet alleen zorgen dat burgers schuldhulpverlening krijgen, maar vooral zorgen dat ze daar niet in terechtkomen.
  • Motie Burgerparticipatie: Burgerparticipatie heeft Samen1 hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij het college oproepen een werkgroep te vormen met het uiteindelijke doel om tot een zogenaamde participatieleidraad te komen.

De volledige tekst van de ingediende moties en amendementen kunt u hieronder terugvinden.

Amendement Energietoeslag

Motie Armoedebeleid

Motie Burgerparticipatie

Menu