Samen 1

Mijn naam is Wiel Weijers

Woonachtig in de Haembuckersstraat 18 te Simpelveld
Bereikbaar via 0655954525 en via wiel.weijers@samen1simpelveld.nl

Gehuwd met Dieuwke Weijers
Vader van Tim, Amy en Laury
Opa van 5, binnenkort 6 lieve kleinkinderen

In het verleden 25 jaar ervaring opgedaan in de gemeentepolitiek
In het verleden zeer actief bij diverse verenigingen en instanties
Van oorsprong Leraar Basisonderwijs
Ereburger van de gemeente Simpelveld
Hobby’s: wandelen, fietsen, lezen, muziek en politiek

Motto: De stem van de burger moet weer centraal komen te staan

Dit kan volgens mij zeer goed via SAMEN1SIMPELVELD: Het moet anders, het kan anders!

Menu